Na podstawie §15 Regulaminu Wykonawczego Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego Zarząd Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego zwołuje na dzień  15 listopada 2017 r. posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Opolskiego.

Posiedzenie odbędzie się o godzinie 17.45 w Collegium Civitas (sala nr 20).

Drugi termin posiedzenia o godzinie 18.00.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego.
  2. Komunikaty Przewodniczącej Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego.
  3. Uzupełnienie składu Zarządu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego.
  4. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej.
  5. Uzupełnienie składu przedstawicieli studentów w Uczelnianej Komisji Wyborczej.
  6. Wolne wnioski.
  7. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  8. Zamknięcie posiedzenia.