W związku z licznymi pytaniami, śpieszymy z informacjami. Kilka dni temu w USOS-ie zmienił się status Waszych wniosków na „rozpatrzony (decyzja do odebrania)”. Nie oznacza to jednak, że decyzje są już do odbioru, pojawią się dopiero w połowie listopada. Obecnie trwa dalsza procedura, czyli weryfikacja wniosków przez pracowników, sporządzanie rankingów, tworzenie planu Funduszu Pomocy Materialnej, ustalanie stawek na obecny rok. Po zakończeniu tego etapu przyjdzie czas na drukowanie decyzji i ich podpisywanie – co przy skali złożonych wniosków również potrwa kilka dni. Przewidujemy, że decyzji będzie około dwa tysiące. Każdą należy wydrukować w dwóch egzemplarzach – podpisać je natomiast mogą tylko trzy osoby. Informujemy również, że stawki stypendialne pojawią się wcześniej. Opublikujemy je niezwłocznie jak tylko będziemy mogli.

Życzymy wszystkim powodzenia w staraniach o stypendium!