20 czerwca w Sali Senatu Collegium Maius odbyło się ostatnie posiedzenie Parlamentu Studentów Uniwersytetu Opolskiego kadencji 2016/18. W trakcie obrad wybrano nowego przewodniczącego Samorządu Studenckiego UO. Na kolejne dwa lata funkcję tę powierzono Maciejowi Pischka, studentowi I roku stosunków międzynarodowych. Swój urząd rozpocznie dwa tygodnie od wyborów.

Dodajmy, że dobiega koniec kadencji obecnego Zarządu Samorządu Studenckiego. W jego skład wchodzą: Izabela Kaczyńska, przewodnicząca; Michał Karbowiak, zastępca przewodniczącego; Tomasz Rojek, sekretarz / specjalista ds. Prawnych; Aleksandra Zagórska, Szef Biura SSUO/ członek Zarządu ds. osób z niepełnosprawnościami; Kinga Karwacka, członek Zarządu ds. Organizacji i logistyki; Angelika Banach, członek Zarządu; Natalia Borys, członek Zarządu; Dawid Machecki, członek Zarządu ds. Promocji i informacji oraz Paweł Sujak, pełnomocnik Zarządu ds. socjalnych.

(na zdj. od lewej Maciej Pischka, Izabela Kaczyńska)