UWAGA! Przedłużona została rejestracja elektroniczna do 5 maja do godz. 12:00. Pozostała część harmonogramu pozostaje bez zmian! 

Już od 25 kwietnia można składać wnioski o Nagrodę Rektora w roku akademickim 2016/2017.

Od 25 kwietnia do 3 maja należy wysłać drogą elektroniczną na adres mailowy: ssuo.admin@uni.opole.pl formularz zgłoszeniowy. Formularz wraz z treścią maila znajdują się na stronie internetowej samorządu studenckiego.
Następnie od 4 maja do 10 maja należy złożyć do Biura SSUO zaświadczenia poświadczające podane w formularzu osiągnięcia.

Załącznik-nr-1-Nagroda-Rektora-16-17-kryteria

Załącznik-nr-2-Nagroda-Rektora-16-17-kryteria-opisowe

Załącznik-nr-3-Nagroda-Rektora-Harmonogram-16-17

Formularz-zgłoszeniowy

Tresc-maila-zgłoszeniowego

Oświadczenie-wymagane-w-formie-pisemnej-w-razie-otrzymania-Nagrody-Rektora2