Nagroda Rektora

Zapraszamy do udziału!

Nagroda Rektora jest jednorazową formą gratyfikacji działań podejmowanych przez działaczy społecznych, aktywistów i organizatorów, jakich ma Uniwersytet Opolski. Wszelkie kryteria brane pod uwagę w Stypendium Rektora, nie są uwzględniane w Nagrodzie Rektora.

Do zgłoszenia spełnić należy jeden podstawowy warunek – posiadać w dniu rejestracji status studenta naszej Uczelni.

HARMONOGRAM

27 maja – 31 maja 2019 r. – rejestracja
30 maja – 3 czerwca 2019 r. – składanie dokumentów w Biurze Samorządu Studenckiego UO
3 czerwca 2019 r. – ocena wniosków przez Komisję, ogłoszenie listy poglądowej
4 czerwca 2019 r. – czas na odwołania
5 czerwca 2019 r. – rozpatrzenie odwołań przez Komisję
5 czerwca 2019 r. – ogłoszenie listy ostatecznej
6 czerwca 2019 r. – wręczenie Nagród Rektora

 

DYŻURY W BIURZE SSUO 

Wkrótce zostaną ustalone godziny dyżurów, śledź naszą stronę.

Uwaga! Wnioski można składać w godzinach otwarcia Biura SSUO – KLIK

W razie pytań prosimy o kontakt – samorzad@uni.opole.pl