Skład PSUO - § 13 ust. 1 Regulaminu Wykonawczego SSUO
a) Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Samorządu Studenckiego

Przewodniczący Samorządu Studenckiego – Maciej Pischka
Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studenckiego – Michał Karbowiak
Sekretarz Samorządu Studenckiego – Tomasz Rojek

b) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Samorządu Studenckiego– Aleksandra Bald

c) Przedstawiciele studentów w Senacie Uniwersytetu Opolskiego

Przedstawiciele studentów w Senacie Uniwersytetu Opolskiego kadencji 2016-2020:

 1. Maciej Pischka
 2. Michał Karbowiak 
 3. Angelika Banach
 4. Natalia Kaczmarczyk
 5. Elżbieta Pytlik
 6. Barbara Serej
 7. Klaudia Rogalska
 8. Aleksandra Bald
 9. Paweł Cymkiewicz
 10. Patrycja Fabisz 
 11. Magdalena Panek 
 12. Monika Twardawski
 13. Natalia Borys
d) Przewodniczący Wydziałowych Rad Studenckich

Przewodniczący wydziałowych Rad Studenckich:

 • Wydział Chemii – Jerzy Pogrzeba
 • Wydział Ekonomiczny – Daria Kazuch
 • Wydział Filologiczny – Barbara Serej
 • Wydział Nauk Społecznych – Jacqueline Jaschkowitz
 • Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki – Adam Linek
 • Wydział Prawa i Administracji – Anna Panek
 • Wydział Przyrodniczo-Techniczny – Elżbieta Pytlik
 • Wydział Teologiczny – Marcin Rurański
 • Wydział Sztuki – Klaudia Wożniak 
e) po 3 osoby wybrane przez każdą Radę Studencką spośród studentów wydziału
 • Wydział Chemii – Jerzy Pogrzeba
 • Wydział Ekonomiczny – Karolina Krawiec, Dawid Pelczarski, Dawid Szynkarczyk
 • Wydział Filologiczny – Karolina Konieczny, Ewelina Maćkiweicz,
 • Alicja Potras
 • Wydział Nauk Społecznych – Bartosz Raczkowski, Małgorzata Szałagan, Michał Wojcik
 • Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki –Błażej Mrzygłód, Grzegorz Ryba, Stanisław Richardt
 • Wydział Prawa i Administracji – Elżbieta Błotko, Kinga Jerczyńska, Justyna Małasiewicz
 • Wydział Przyrodniczo-Techniczny – 
 • Wydział Teologiczny – 
 • Wydział Sztuki – Diana Mika, Justyna Pawlak, Wioletta Michalczyk
f) 3 osoby delegowane przez Forum Studenckiego Ruchu Naukowego
 1. Patrycja Kostyra
 2. Paweł Kwasik
 3. Estera Sudoł (Przewodnicząca FSRN)
g) Przewodniczący Rad Mieszkańców Domu Studenta:
 1. Kmicic – Marcin Sukiennik
 2. Mrowisko –Róża Drożdż 
 3. Niechcic – Angelika Zając
 4. Spójnik – Anastasiya Loboda
h) Przedstawiciele studentów w podkomisji studentów i doktorantów działającej w ramach Uczelnianej Komisji Wyborczej
 1. Izabela Kaczyńska
 2. Inez Klimczyk
 3. Angelika Zając
i) Dziekan alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu albo osoba przez niego delegowana
Dziekan alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu albo osoba przez niego delegowana – Michał Chmiel
j) po 1 przedstawicielu stowarzyszeń studenckich i uczelnianych organizacji studenckich o charakterze uczelnianym; stowarzyszenie lub organizacja musi posiadać wpis do właściwego rejestru i złożyć do Zarządu Samorządu Studenckiego zawiadomienie o delegowaniu swojego przedstawiciela w Parlamencie Studenckim
 1. HAKI – Justyna Bałaga
 2. KU AZS UO – Agnieszka Kamińska