Skład PSUO - § 13 ust. 1 Regulaminu Wykonawczego SSUO
a) Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Samorządu Studenckiego

Przewodnicząca Samorządu Studenckiego– Izabela Kaczyńska
Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studenckiego – Michał Karbowiak
Sekretarz Samorządu Studenckiego – Tomasz Rojek

b) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Samorządu Studenckiego– Natalia Garus

c) Przedstawiciele studentów w Senacie Uniwersytetu Opolskiego

Przedstawiciele studentów w Senacie Uniwersytetu Opolskiego kadencji 2016-2020:

 1. Elżbieta Błotko
 2. Natalia Chmiel
 3. Natalia Garus
 4. Marcin Kaczmarek
 5. Izabela Kaczyńska
 6. Michał Karbowiak
 7. Kinga Karwacka
 8. Łukasz Kolanek
 9. Marta Nowak
 10. Tomasz Rojek
 11. Paweł Sujak
 12. Aleksandra Zagórska
d) Przewodniczący Wydziałowych Rad Studenckich

Przewodniczący wydziałowych Rad Studenckich:

 • Wydział Chemii – Jerzy Pogrzeba
 • Wydział Ekonomiczny – Olha Zolota
 • Wydział Filologiczny – Justyna Łęcka
 • Wydział Historyczno-Pedagogiczny – Katarzyna Sajewicz
 • Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki – Kinga Grzesiak
 • Wydział Prawa i Administracji – Elżbieta Błotko
 • Wydział Przyrodniczo-Techniczny – Łukasz Kolanek
 • Wydział Teologiczny – Zuzanna Czop
e) po 3 osoby wybrane przez każdą Radę Studencką spośród studentów wydziału
 • Wydział Chemii – Piotr Kuropatnicki, Tomasz Płowucha, Jerzy Pogrzeba
 • Wydział Ekonomiczny – Filip Czempka, Maurycy Mazij, Olha Zolota
 • Wydział Filologiczny – Agata Bałaga, Patrycja Kulik, Agnieszka Nawakiewicz
 • Wydział Historyczno-Pedagogiczny – Katarzyna Kała, Paulina Piwowarczyk, Estera Sudoł
 • Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki – Aneta Kaczmarczyk, Karolina Kurpias, Stanisław Richardt
 • Wydział Prawa i Administracji – Elżbieta Błotko, Kinga Jerczyńska, Justyna Małasiewicz
 • Wydział Przyrodniczo-Techniczny – Mateusz Dyluś, Elżbieta Pytlik, Paweł Sujak
 • Wydział Teologiczny – Paulina Magosz, Konrad Smyrek, Sonia Szołtysik
f) 3 osoby delegowane przez Forum Studenckiego Ruchu Naukowego
 1. Patrycja Kostyra
 2. Paweł Kwasik
 3. Estera Sudoł (Przewodnicząca FSRN)
g) Przewodniczący Rad Mieszkańców Domu Studenta:
 1. Kmicic – Krystian Wdowiak
 2. Mrowisko – Marlena Dymek
 3. Niechcic – Marek Labocha
 4. Spójnik – Mikołaj Zieliński
h) Przedstawiciele studentów w podkomisji studentów i doktorantów działającej w ramach Uczelnianej Komisji Wyborczej
 1. Izabela Kaczyńska
 2. Inez Klimczyk
 3. Angelika Zając
i) Dziekan alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu albo osoba przez niego delegowana

Dziekan alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu albo osoba przez niego delegowana – Michał Chmiel

j) po 1 przedstawicielu stowarzyszeń studenckich i uczelnianych organizacji studenckich o charakterze uczelnianym; stowarzyszenie lub organizacja musi posiadać wpis do właściwego rejestru i złożyć do Zarządu Samorządu Studenckiego zawiadomienie o delegowaniu swojego przedstawiciela w Parlamencie Studenckim
 1. HAKI – Justyna Bałaga
 2. KU AZS UO – Agnieszka Kamińska