Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Samorządu Studenckiego

Przewodniczący Samorządu Studenckiego – Maciej Pischka
Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studenckiego – Michał Karbowiak
Sekretarz Samorządu Studenckiego – Tomasz Rojek

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Aleksandra Bald

Przedstawiciele studentów w Senacie Uniwersytetu Opolskiego

Przedstawiciele studentów w Senacie Uniwersytetu Opolskiego kadencji 2016-2020:

 1. Anna Wiatr
 2. Beniamin Miczka
 3. Dominika Chmielniak
 4. Dominika Strzelczyk
 5. Karolina Konieczna
 6. Łukasz Fura
 7. Monika Twardawski
 8. Natalia Kaczmarczyk
 9. Aleksandra Bald
 10. Aleksandra Bogocz
 11. Żaneta Niemczyk
Przewodniczący lub Delegaci Wydziałowych Rad Studenckich

Przewodniczący wydziałowych Rad Studenckich:

 

Delegat Forum Studenckiego Ruchu Naukowego
Delegat Rady Mieszkańców Domu Studenta
Delegat Akademickiego Związku Sportowego
Dokumentacja Parlamentu Studentów UO