Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Samorządu Studenckiego

Przewodniczący Samorządu Studenckiego – Maciej Pischka
Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studenckiego – Michał Karbowiak
Sekretarz Samorządu Studenckiego – Tomasz Rojek

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Aleksandra Bald

Przedstawiciele studentów w Senacie Uniwersytetu Opolskiego

Przedstawiciele studentów w Senacie Uniwersytetu Opolskiego kadencji 2016-2020:

 1. Anna Wiatr
 2. Beniamin Miczka
 3. Dominika Chmielniak
 4. Dominika Strzelczyk
 5. Karolina Konieczna
 6. Łukasz Fura
 7. Monika Twardawski
 8. Natalia Kaczmarczyk
 9. Aleksandra Bald
 10. Aleksandra Bogocz
 11. Żaneta Niemczyk
Przewodniczący lub Delegaci Wydziałowych Rad Studenckich

 

 

Delegat Forum Studenckiego Ruchu Naukowego
Delegat Rady Mieszkańców Domu Studenta
Delegat Akademickiego Związku Sportowego
Przedstawiciele studentów w Uczelnianym Kolegium Elektorów. *

1. Agata Piasecka
2. Aleksandra Bald
3. Aleksandra Bogocz
4. Aleksandra Kondraciuk
5. Anna Wiatr
6. Bartosz Wojtkowski
7. Beniamin Miczka
8. Dominika Chmielniak
9. Dominika Strzelczyk
10. Jakub Bułacz
11. Katarzyna Klimczyk
12. Łukasz Fura
13. Marcin Rurański
14. Michał Karbowiak
15. Monika Twardawski
16. Natalia Kaczmarczyk
17. Paulina Kokot
18. Paulina Staniczek
19. Żaneta Niemczyk

* Przedstawiciele studentów w Uczelnianym Kolegium Elektorów, nie są członkami Parlamentu. 

Dokumentacja Parlamentu Studentów UO