Na podstawie §15 Regulaminu Wykonawczego Samorządu Studenckiego Uniwersytetu
Opolskiego Zarząd Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego zwołuje na dzień
26 października 2016 r. posiedzenie Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego.

 

Posiedzenie odbędzie się o godz. 17.00 w Sali Senatu Collegium Maius.

Drugi termin posiedzenia – 17.15.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Komunikaty Przewodniczącej Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Domu Studenta Uniwersytetu
 4. Powołanie Komisji ds. wyborów Rad Mieszkańców w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie indeksów papierowych w Uniwersytecie Opolskim.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia elektronicznej obiegówki
  w Uniwersytecie Opolskim.
 7. Wybór Delegata na XXIV Zjazd Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie planu ramowego posiedzeń Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego.
 9. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close