Na podstawie §15 Regulaminu Wykonawczego Samorządu Studenckiego Uniwersytetu
Opolskiego Zarząd Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego zwołuje na dzień
26 października 2016 r. posiedzenie Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego.

 

Posiedzenie odbędzie się o godz. 17.00 w Sali Senatu Collegium Maius.

Drugi termin posiedzenia – 17.15.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Komunikaty Przewodniczącej Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Domu Studenta Uniwersytetu
 4. Powołanie Komisji ds. wyborów Rad Mieszkańców w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie indeksów papierowych w Uniwersytecie Opolskim.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia elektronicznej obiegówki
  w Uniwersytecie Opolskim.
 7. Wybór Delegata na XXIV Zjazd Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie planu ramowego posiedzeń Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego.
 9. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie posiedzenia.