Nabór do Rady Mieszkańców!

Aby zgłosić swoją kandydaturę wystarczy wypełnić formularz dostępny pod tym linkiem: https://forms.gle/g3tGdSY78tz5W6VT9

Wymagane jest również doniesienie zaświadczenia o nieposzlakowanej opinii kandydata do Biura Samorządu Studenckiego w godzinach jego funkcjonowania.
Zgłoszenia przyjmowane są do poniedziałku (21.12.2020). 

Do pobrania: Zaświadczenie o nieposzlakowanej opinii kandydata

 
Procedura wydawania wejściówek.

W zwiazku Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Opolskiego nr 22/2020 z dniem dzisiejszym ( tj.10.03.2020r.) AZ DO ODWOŁANIA wydawanie wejściowek zostaje wstrzymane. Wejście do Domów Studenta bedzie możliwe wyłącznie za okazaniem karty mieszkańca.

Wejściówki wydawane są przez Radę Mieszkańców od poniedziałku do piątku za pośrednictwem formularza Google.

Aby uzyskać wejściówkę:
1️. Wypełnij formularz Google LINK DO FORMULARZA
2. Wejściówki zgłoszone do godziny 17:00 są wydawane tego samego dnia, natomiast po godzinie 17:00 dnia następnego.
3. Najpóźniej o godz. 21:30 wejściówka będzie do odbioru na portierni w akademiku w którym mieszkasz za okazaniem karty mieszkańca.
4. Gość chcąc skorzystać z wejściówki zobowiązany jest do posiadania przy sobie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego jego tożsamość.
5. Wejściówki na weekend wydawane są od piątku.
6. Wejściówki obejmujące dni wolne od zajęć tj. święta, wydawane są od ostatniego dnia poprzedzającego dzień wolny.
Za dzień wolny uznawany jest też dzień w którym ogłoszono godziny Rektorskie.
7. Pozostałe wejściówki zgłoszone z wyprzedzeniem wydawane są w dniu w którym zaczynają obowiązywać.

Wejściówki przysługują wyłącznie mieszkańcom posiadającym status studenta Uniwersytetu Opolskiego.

The procedure of getting admissions cards.

Admission cards are issued by the Residents Council of dormitories  from Monday to Friday via the Google form.

To get the admission card:

1️. Fill out the Google form LINK
2. Admission cards declared by 05:00 p.m. are issued on the same day, but admission cards declared  after 05:00 p.m. are issued  the next day.
3. At the latest at 9:30 p.m. the admission card will be available at the lodge in the dorm you live in, only if you show your resident card.
4. Guests who would like to use the admission cards are required to have a document with a photo confirming their identity.
5. Admission cards for the weekend are issued from Friday.
6. Admission cards for non-school days, i.e. holidays, are issued from the last day preceding the day off. A day on which Rector’s hours are announced is also considered a day off.
7. Other admission cards submitted in advance are issued on the day they become valid.

Admission cards are only available to residents with the student status of the University of Opole.

Порядок видачі пропусків у гуртожиток.

Гостьова перепустка Гостьові перепустки видаються Радою Жителів з понеділка по п’ятницю за допомогою анкети Google. Щоб отримати гостьову перепустку:

1. Заповніть анкету Google посилання
2. Гостьова перепустка , що подана до 17: 00 видаються того ж дня, а після 17: 00-наступного дня.
3. Не пізніше 21: 30 гостьова перепустка буде до отримання на вахті Вашого гуртожитку при показі карти жителя .
4. Гість, бажаючи скористатися гостьовою перепусткою в гуртожиток зобов’язаний мати при собі документ з фотографією, що підтверджує його особу.
5. Гостьові перепустки на вихідні видаються в п’ятницю.
6. Гостьові перепустки в період вихідних тобто свят, видаються в останній день, що передує вихідному дню. Вихідним також вважається день, коли оголошені ректорські години.
7. Решта гостьових перепусток,що поданні заздалегідь видаються в той день, коли вони починають діяти.

Пропуски в гуртожиток надаються тільки мешканцям, які мають статус студента Опольського університету.

Wydawanie wejściówek wstrzymane do odwołania.

W zwiazku Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Opolskiego nr 22/2020 z dniem dzisiejszym ( tj.10.03.2020r.) AZ DO ODWOŁANIA wydawanie wejściowek zostaje wstrzymane. Wejście do Domów Studenta bedzie możliwe wyłącznie za okazaniem karty mieszkańca.

ENG

With regard to the Ordinance of the Rector of the Opole University number 22/2020 with today’s date (10.03.2020). Entry to the Student’s Dormitories will only be possible by showing an admission card. THIS PRINCIPLE IS VALID TILL IT’S CALL OFF.

UA

У зв’язку з постановою ректора Опольського університету № 22/2020 станом на сьогоднішній день (тобто 10.03.2020 р.) ДО ЗАКІНЧЕННЯ видача перепусток в гуртожиток припиняється. Вхід в студентські будинки буде можливий виключно за наявністю карти мешканця відповідного гуртожитку.