Regulamin Konkursu nr 1
organizowanych w ramach Studenckiej Wiosny Kulturalnej
„Piastonalia 2018”

§ 1

 1. Organizatorem Konkursu jest Samorząd Studencki Uniwersytetu Opolskiego z siedzibą w Opolu (45-061) przy ul. Katowickiej 95/18 reprezentowany przez Przewodniczącą Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego – Izabelę Kaczyńską.
 2. Konkurs organizowany jest na portalu www.facebook.com.
 3. § Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która ukończyła 18. rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 2

 1. Konkurs trwa od momentu ogłoszenia przez Organizatora na portalu facebook.com/samorzadUO do zrealizowania warunku otrzymania ostatniej nagrody.
 2. Zwycięzcy konkursu to osoby, które dokonają 10., 13., 20., 26., i 27. zakupu „koszulki Piastonaliowej UO” z oficjalnego stanowiska Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego znajdującego się przed Studenckim Centrum Kultury w Opolu. Liczba zakupów liczona jest od momentu określonego
  w ust. 1.
 3. Nagrodą w konkursie są jednorazowe bilety do wykorzystania w kinie Helios.

§ 3

 1. eklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: samorząd@uni.opole.pl
  w terminie 2 dni od zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, rozpatrywane będą przez organizatora w terminie 7 dni od ich doręczenia drogą mailową.

§ 4

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie, zgodnie
  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101 poz. 926).
 2. Zakres przetwarzanych przez organizatora danych to Imię, Nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail.
 3. Administratorem danych jest Organizator.

§ 5

 1. Regulamin konkursu będzie dostępny w czasie ich trwania na stronie internetowej www.samorzad.uni.opole.pl.
 2. Portal facebook.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.
 3. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.