Poniżej znajdziesz aktualne regulaminy oraz wszelkie wzory zaświadczeń potrzebne przy załatwianiu spraw formalnych na Uniwersytecie Opolskim. Wszystko w jednym miejscu!

Regulamin Studiów Uniwersytetu Opolskiego
PDF
Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego

PDF

Kryteria przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów
PDF
Komentarz do kryteriów Stypendium Rektora
Opłata za miejsce w Domu Studenta UO
PDF
Rejestracja na kursy ogólnouczelniane
PDF
Zasady nauczania Studium Wychowania Fizycznego
PDF
Zasady nauczania w Studium Języków Obcych
PDF
Zasady przydzielania i rozliczania żetonów uprawniających do odbycia przez studentów zajęć dydaktycznych prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim
PDF
Wymiana papierowej legitymacji studenckiej
PDF
Zasady przygotowania i archiwizacji prac dyplomowych
PDF
Regulamin - Elektroniczna Legitymacja Studencka
PDF
Karta obiegowa
PDF
Powołanie Rzecznika Praw Studenta
PDF
Podanie o wyrażenie zgody na studiowanie drugiego kierunku

DOC

PDF

 

Podanie o wyrażenie zgody na studiowanie na drugiej specjalności

DOC

PDF

 

Podanie o przyznanie indywidualnej organizacji studiów
Indywidualna organizacja studiów - zatwierdzenie formy zaliczenia przedmiotu
Podanie o wyrażenie zgody na wpis warunkowy

DOC

PDF

 

Podanie o wyrażenie zgody na egzamin/zaliczanie komisyjne
Podanie o wyrażenie zgody na powtarzanie semestru/roku

DOC

PDF

 

Podanie o przywrócenia praw studenta

DOC

PDF

 

Podanie o urlop od zajęć

DOC

PDF

 

Podanie o wydłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego
Podanie o przywrócenie terminu

DOC

PDF

 

Podanie o zmianę promotora

DOC

PDF

 

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (Stypendium Rektora)

DOC

PDF

 

Przedłużenie terminu złożenia indeksu

DOC

PDF

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close