Poniżej znajdziesz aktualne regulaminy oraz wszelkie wzory zaświadczeń potrzebne przy załatwianiu spraw formalnych na Uniwersytecie Opolskim. Wszystko w jednym miejscu!

Regulamin Studiów Uniwersytetu Opolskiego
PDF
Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego

PDF

Kryteria przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów
PDF
Komentarz do kryteriów Stypendium Rektora
Opłata za miejsce w Domu Studenta UO
PDF
Rejestracja na kursy ogólnouczelniane
PDF
Zasady nauczania Studium Wychowania Fizycznego
PDF
Zasady nauczania w Studium Języków Obcych
PDF
Zasady przydzielania i rozliczania żetonów uprawniających do odbycia przez studentów zajęć dydaktycznych prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim
PDF
Wymiana papierowej legitymacji studenckiej
PDF
Zasady przygotowania i archiwizacji prac dyplomowych
PDF
Regulamin - Elektroniczna Legitymacja Studencka
PDF
Karta obiegowa
PDF
Powołanie Rzecznika Praw Studenta
PDF
Podanie o wyrażenie zgody na studiowanie drugiego kierunku
Podanie o wyrażenie zgody na studiowanie na drugiej specjalności
Podanie o przyznanie indywidualnej organizacji studiów
Indywidualna organizacja studiów - zatwierdzenie formy zaliczenia przedmiotu
Podanie o wyrażenie zgody na wpis warunkowy
Podanie o wyrażenie zgody na egzamin/zaliczanie komisyjne
Podanie o wyrażenie zgody na powtarzanie semestru/roku
Podanie o przywrócenia praw studenta
Podanie o urlop od zajęć
Podanie o wydłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego
Podanie o przywrócenie terminu
Podanie o zmianę promotora
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (Stypendium Rektora)
Przedłużenie terminu złożenia indeksu

PDF

DOCX

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close