Studencki Oddział Ratunkowy!

Z myślą o Was przygotowaliśmy Studencką Bilbiotekę Aktów Prawnych oraz wzory pism i podań, które ułatwią Wam załatwienie spraw administracyjnych na Uczelni.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu!

Stypendialne ABC

Najważniejsze informację o stypendiach

Rzecznik Praw Studenta UO

dr Piotr Klimontowski

Portal Prawa Studenta

Portal prowadzony przez Parlament Studenów Rzeczypospolitej Polskiej

Podanie o wyrażenie zgody na studiowanie drugiego kierunku
Podanie o wyrażenie zgody na studiowanie na drugiej specjalności
Podanie o przyznanie indywidualnej organizacji studiów
Podanie o wyrażenie zgody na egzamin/zaliczanie komisyjne
Podanie o wydłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego
Wniosek o częściowe umorzenie płatności
Podanie o wyrażenie zgody na wpis warunkowy
Podanie o przywrócenia praw studenta
Podanie o urlop od zajęć
Podanie o przywrócenie terminu
Podanie o zmianę promotora
Przedłużenie terminu złożenia indeksu
Podanie o wyrażenie zgody na powtarzanie semestru/roku
Wniosek o zwolnienie z opłaty za studia niestacjonarne

Wzory podań i wniosków

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (Stypendium Rektora)
Wniosek o zwolnienie z opłaty za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych/na stacjonarnych studiach doktoranckich*