Zapraszamy do zapoznania się z organizacją roku akademickiego 2017/2018 na semestr letni. Warto zaznaczyć, że czeka nas długa majówka, będzie trwała tydzień.

Semestr letni

12.02.2018 – 13.06.2018*
okres zajęć dydaktycznych

29.03.2018 – 03.04.2018
przerwa świąteczna

30.04.2018 – 04.05.2018
dni wolne od zajęć dydaktycznych

01.06.2018
dzień wolny od zajęć dydaktycznych

14.06.2018 – 27.06.2018
sesja egzaminacyjna

03.09.2018 – 14.09.2018
sesja poprawkowa

*30 maja 2018 r. (środa) będą odbywały się zajęcia przewidziane planem na czwartek, a w czerwcu 11 (poniedziałek), 12 (wtorek) i 13 (środa) będą odbywały się zajęcia przewidziane planem na piątek, czwartek i piątek, odpowiednio.