Drodzy Studenci!

Poniżej przedstawiamy wysokość stypendiów na rok akademicki 2016/17.

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
I próg – 900 zł.
II próg – 685 zł.
III próg – 530 zł.
IV próg – 435 zł.

Przypominamy, że zgodnie z par. 9 ust. 3 Regulaminy ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego pierwsza wypłata w roku akademickim następuje do końca listopada z wyrównaniem za październik!

WAŻNA INFORMACJA!
Od decyzji w sprawie stypendium rektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, który należy złożyć w ciągu  14 dni od dnia odbioru decyzji we właściwym Dziekanacie.
Wzór wniosku -> wniosek_o_ponowne_rozpatrzenie_sprawy

W razie pytań prosimy o kontakt z Tomaszem Rojkiem (trojek@uni.opole.pl).