Drodzy Studenci,

przedstawiamy progi punktowe na poszczególnych kierunek jakie pozwalały na uzyskanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

LEGENDA:

Wydział Nauk Społecznych 

Pedagogika INP + ISE – kierunek pedagogika prowadzony przez 2 instytuty

Pedagogika NS – kierunek Praca Socjalna 

Historia NS – kierunek Historia