Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na rok akademicki 2017/2018.

Czas obowiązywania – 1 października 2017 r. – 30 września 2018 r. 

Ubezpieczenie działa 24 godziny na dobę, zarówno na uczelni, jak i w życiu prywatnym Ubezpieczonego – w kraju i poza granicami RP.

Uwaga studencie! Jeśli chcesz ubezpieczyć się na obecny rok akademicki, masz czas do 16 grudnia 2017 r.
Składka wynosi 50 złotych.

AKTUALIZACJA: Wydłużyliśmy termin składania wniosków na ubezpieczenie NNW! Czas macie do końca 2017 roku, a dokumenty można donosić do 12 stycznia! 

Jak się ubezpieczyć? 

Ubezpieczyć można się za pośrednictwem starosty lub indywidualnie.

Informacja dla starostów!

Aby pomóc swoim kolegom i koleżankom w procesie ubezpieczenia, musisz wykonać te proste czynności:

Krok 1: Pobierasz listę, na którą wprowadzasz dane osób, które chcą się ubezpieczyć. Dane wpisywane komputerowo!
Nie przyjmujemy list napisanych ręcznie! – (link do listy / link word 93-2003

Krok 2: Pobierasz od wszystkich, którzy chcą się ubezpieczyć po 50 zł składki.

Krok 3: UWAGA! Nowość! KAŻDA z ubezpieczonych osób musi podpisać się na liście potwierdzając, że zapoznała się z warunkami ubezpieczenia.

Krok 4: Dokonujesz wpłaty na konto: Akademicki Klub Biznesu w Opolu, na nr: 62 2490 0005 0000 4520 9246 4056, w tytule wpisz swoje : imię, nazwisko, rok i kierunek studiów.

Krok 5: Potwierdzenie wpłaty i listę ubezpieczonych w wersji elektronicznej prosimy przesyłać na adres: azagorska@uni.opole.pl  (W tytule wiadomości wpisz UBEZPIECZENIE NNW ROK (rok Twoich studiów) I KIERUNEK STUDIÓW), natomiast w wersji papierowej do biura SSUO (SCK pok. 17) dostarczyć:

– wydrukowaną listę ubezpieczonych,

– podpisane deklaracje,

– wydrukowany dowód przelewu.

Starosto pamiętaj!

W tytule przelewu wpisz:
UBEZPIECZENIE oraz Twoje dane – IMIĘ, NAZWISKO, ADRES, ROK I KIERUNEK STUDIÓW, ILOŚĆ OSÓB UBEZPIECZONYCH, ZA KTÓRE WPŁACIŁEŚ PIENIĄDZE.

 

Deklaracja -> klik

 

Informacja dla osób chcących ubezpieczyć się indywidualnie. 

Krok 1: Pobierasz listę, na którą wprowadzasz swoje dane. Dane wpisywane komputerowo!
Nie przyjmujemy list napisanych ręcznie! – (link do listy)

Krok 2: UWAGA! Nowość! KAŻDA z ubezpieczonych osób musi podpisać się na liście potwierdzając, że zapoznała się z warunkami ubezpieczenia.

Krok 3: Dokonujesz wpłaty na konto: Akademicki Klub Biznesu w Opolu, na nr: 62 2490 0005 0000 4520 9246 4056, w tytule wpisz swoje : imię, nazwisko, rok i kierunek studiów.

Krok 4: Potwierdzenie wpłaty i listę w wersji elektronicznej prosimy przesyłać na adres: azagorska@uni.opole.pl  (W tytule wiadomości wpisz UBEZPIECZENIE NNW ROK (rok Twoich studiów) I KIERUNEK STUDIÓW), natomiast w wersji papierowej do biura SSUO (SCK pok. 17) dostarczyć:

– wydrukowaną listę z Twoimi danymi,

– podpisaną deklaracę,

– wydrukowany dowód przelewu.

Deklaracja -> klik

Ubezpieczenie NNW na rok akademicki 2017/2018

Ubezpieczenie NNW w PZU dla studentów Uniwersytetu Opolskiego na rok akademicki 2017/2018 zapewnia świadczenia podstawowe wg wariantu II, zwrot 30% kosztów leczenia + ryzyka dodatkowe.
Suma ubezpieczenia wynosi 22 000 zł. Składka – 50 zł

Odpowiedzialność PZU SA w stosunku do ubezpieczonych studentów rozpoczyna się od 1 października 2017 r. i trwa do 30 września 2018 r.

Ubezpieczenie działa 24 godziny na dobę, zarówno na uczelni, jak i w życiu prywatnym Ubezpieczonego – w kraju i poza granicami RP.

Świadczenia podstawowe i dodatkowe zawarte w składce 50 zł:

 • z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia objętego umową – 22.000 zł
 • z tytułu trwałego uszkodzenia ciała (rodzaj trwałego uszkodzenia ciała wymieniony w Tabeli nr 3 owu) – do 22.000 zł
 • z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym
  lub poważnym uszkodzeniem ciała – 220 zł – za każdy orzeczony 1% trwałego uszczerbku
 • z tytułu złamań kości i zwichnięć stawów (rodzaj złamania lub zwichnięcia wymieniony w Tabeli nr 4 owu),
  w tym złamanie zęba stałego – do 2.420 zł za jedno uszkodzenie w zależności od rodzaju złamania 110,00 zł za każdy ząb maksymalnie do 1.100 zł
 • z tytułu oparzeń i odmrożeń (rodzaje oparzeń i odmrożeń wymienione w tabeli nr 6  owu) – do 4.400 zł
 • z tytułu wstrząśnień lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu (w zależności od długości pobytu w szpitalu wg Tabeli nr 7 owu) – do 660 zł
 • z tytułu pogryzień, pokąsań, ukąszeń (przez owady i zwierzęta) – 2.200 zł
 • zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych – do 5.500 zł do 200 zł za każdy ząb
 • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych – do 5.500 zł
 • nagłe zatrucie gazami, substancjami i produktami chemicznymi, porażenie prądem, piorunem, które to stany wymagały hospitalizacji – 1.100 zł

Tabela z rodzajami świadczeń podstawowych oraz świadczeń dodatkowych do poprania tutaj –>świadczenia

UBEZPIECZENIE OBOWIĄZUJE TYLKO STUDENTÓW UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO!