Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rok akademicki 2020/2021.
Ubezpieczenie działa 24 godziny na dobę, zarówno na uczelni, jak i w życiu prywatnym Ubezpieczonego – w kraju i poza granicami RP.
UBEZPIECZAĆ MOŻNA SIĘ DO 15.12.2020
Informujemy, że studenci kierunków medycznych nie mogą się już ubezpieczać.

Ubezpieczenie obowiązuje od 01.10.2020 roku do 30.09.2021 roku

Składka wynosi :
Studenci kierunków niemedycznych :

1) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – 50,00 zł
2) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków + rozszerzenie dot. m.in. COVID-19 (świadczenie za pobyt w szpitalu w związku z zachorowaniem) – 65,00 zł

 Studenci kierunków medycznych (m.in. pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, kosmetologia, dietetyka, w tym studenci z byłej PMWSZ):

1) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków z rozszerzeniem m.in. na ekspozycję na zakażenie wirusem HIV, żółtaczką typu B i C – 60,00 zł
2) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków z rozszerzeniem m.in. na ekspozycję na zakażenie wirusem HIV, żółtaczką typu B i C + rozszerzenie dot. m.in. COVID-19 (świadczenie za pobyt w szpitalu w związku z zachorowaniem) – 75,00 zł
3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków z rozszerzeniem m.in. na ekspozycję na zakażenie wirusem HIV, żółtaczką typu B i C + ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na praktykach – 100,00 zł
4) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków z rozszerzeniem m.in. na ekspozycję na zakażenie wirusem HIV, żółtaczką typu B i C + rozszerzenie dot. m.in. COVID-19 (świadczenie za pobyt w szpitalu w związku z zachorowaniem) +    ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na praktykach – 115,00 zł

Wykładowcy i nauczyciele kierunków medycznych :

1) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków z rozszerzeniem m.in. na ekspozycję na zakażenie wirusem HIV, żółtaczką typu B i C – 60,00 zł
2) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków z rozszerzeniem m.in. na ekspozycję na zakażenie wirusem HIV, żółtaczką typu B i C + rozszerzenie dot. m.in. COVID-19 (świadczenie za pobyt w szpitalu w związku z zachorowaniem) – 75,00 zł
3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków z rozszerzeniem m.in. na ekspozycję na zakażenie wirusem HIV, żółtaczką typu B i C + ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na praktykach – 110,00 zł
4) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków z rozszerzeniem m.in. na ekspozycję na zakażenie wirusem HIV, żółtaczką typu B i C + rozszerzenie dot. m.in. COVID-19 (świadczenie za pobyt w szpitalu w związku z zachorowaniem) + ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na praktykach – 125,00 zł

Jak się ubezpieczyć?

Ubezpieczyć można się za pośrednictwem starosty lub indywidualnie.
Jeśli to możliwe, w związku z ograniczeniami spowodowanymi COVID-19 prosimy o wybieranie formy ubezpieczenia za pośrednictwem starosty.

 
Krok 1: Pobierasz deklarację zbiorową, na którą wprowadzasz dane elektronicznie wszystkich ubezpieczanych (imię i nazwisko, datę urodzenia lub PESEL, datę podpisania). Edukacja: Deklaracja-zbiorowe-NNW-Edukacja-UO 2020 medycyna: DEKLARACJA MEDYCZNA następnie na wydrukowanym dokumencie każda z ubezpieczonych osób musi złożyć własnoręczny podpis.
Krok 2: Następnie wpisujesz dane wszystkich, których ubezpieczasz za pomocą Formularza Google, który znajduje się TUTAJ (Pracowników, którzy chcą się ubezpieczyć prosimy o wpisanie w miejscu “kierunek i rok studiów” samo słowo “PRACOWNIK”.
Krok 3: Dokonujesz wpłaty na konto: Akademicki Klub Biznesu w Opolu, na nr: 62 2490 0005 0000 4520 9246 4056, w tytule wpisz swoje : imię, nazwisko, rok i kierunek studiów., a jeśli zbiorowo to: UBEZPIECZENIE oraz Twoje dane – IMIĘ, NAZWISKO, ADRES, ROK I KIERUNEK STUDIÓW, ILOŚĆ OSÓB UBEZPIECZONYCH, ZA KTÓRE WPŁACIŁEŚ PIENIĄDZE
Krok 4: W wersji papierowej do biura SSUO (SCK pok. 17) w godzinach jego funkcjonowania należy dostarczyć:
– wypełnioną i podpisaną deklarację zbiorową,

– wydrukowany dowód przelewu.

Zakres NNW i OC EDUKACJA

Zakres NNW i OC MEDYCYNA

 

How to get accident insurance
Step 1: Download one of the documents below, fill it with your personal data, print it and sign it.
insurance
insurance for medical students
Step 2: Fill the Google form
Step 3: Make a payment to Akademicki Klub Biznesu w Opolu, bank account number 62 2490 0005 0000 4520 9246 4056. Put your name and surname, year of studies and the field of studies in the transfer name.
Step 4: Provide the office of the Student Council of the University of Opole (building of “Studenckie Centrum Kultury”, room 17) with :
– filled and signed document (document that you downloaded in the first step)
– printed payment confirmation
Інформація для осіб, які бажають застрахуватися.
Крок 1: Завантажити декларацію, в якій вводите свої дані в електронному вигляді (ім’я, дата народження,дата підписання). – освіта (посилання декларації) медицина (посилання декларації), потім на роздрукованому документі підписуєтеся особисто. Крок 2: Вводите дані до формуляру Google, який знаходиться ТУТ.
Крок 3: Оплачуєте страхування на рахунок:Akademicki Klub Biznesu w Opolu , на № 62 2490 0005 0000 4520 9246 4056, в назві вкажіть свої ім’я, прізвище, рік і напрям навчання.

Крок 4: У паперовій версії, в офіс SSUO (SCK каб. 17), необхідно надати: – заповнена та підписана декларація – друковане підтвердження оплати

 

Ubezpieczenie NNW PZU Edukacja

 

Ubezpieczenie NNW PZU Medycyna

 

Ogólne warunki ubezpieczenia:
OWU NNW PZU Edukacja
OWU NNW PZU Edukacja w języku angielskim
OWU OC osób wykonujących zawód medyczny

 

UBEZPIECZENIE OBOWIĄZUJE TYLKO STUDENTÓW UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO!