Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na rok akademicki 2019/2020.

 Ubezpieczenie działa 24 godziny na dobę, zarówno na uczelni, jak i w życiu prywatnym Ubezpieczonego – w kraju i poza granicami RP. 

Ubezpieczenie obowiązuje od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

 Składka wynosi  :

 1) edukacja 50 złotych 

 2) medyczne 70 złoty

 Jak się ubezpieczyć? 

 Ubezpieczyć można się za pośrednictwem starosty lub indywidualnie.

 

Informacja dla starostów!

 Krok 1: Pobierasz deklarację zbiorową, na którą wprowadzasz dane elektronicznie wszystkich ubezpieczanych (imię i nazwisko, datę urodzenia lub PESEL, datę podpisania). –  edukacja (link do deklaracji)  medycyna (link do deklaracji) następnie na wydrukowanym dokumencie każda z ubezpieczonych osób musi złożyć własnoręczny podpis.

 Krok 2: Następnie wpisujesz dane wszystkich których ubezpieczasz za pomocą Formularza Google, który znajduje się TUTAJW tej czynności może pomóc Ci dodatkowa lista wyłącznie do Twojego użytku, którą pobierzesz pod tym linkiem > Link do listy pomocniczej.

 Krok 3: Dokonujesz wpłaty na konto: Akademicki Klub Biznesu w Opolu, na nr: 62 2490 0005 0000 4520 9246 4056, w tytule wpisz swoje : imię, nazwisko, rok i kierunek studiów.

 Krok 4: W wersji papierowej do biura SSUO (SCK pok. 17) należy dostarczyć:

 – wypełnioną i podpisaną deklarację zbiorową,

 – wydrukowany dowód przelewu.

 W tytule przelewu wpisz:

UBEZPIECZENIE oraz Twoje dane – IMIĘ, NAZWISKO, ADRES, ROK I KIERUNEK STUDIÓW, ILOŚĆ OSÓB UBEZPIECZONYCH, ZA KTÓRE WPŁACIŁEŚ PIENIĄDZE.

 

Informacja dla osób chcących ubezpieczyć się indywidualnie. 

 Krok 1: Pobierasz deklarację, na którą wprowadzasz swoje dane elektronicznie (imię i nazwisko, datę urodzenia lub PESEL, datę podpisania). – edukacja (link do deklaracji)   medycyna (link do deklaracji) następnie na wydrukowanym dokumencie składasz własnoręczny podpis.

 Krok 2: Wpisujesz dane do Formularza Google, który znajduje się TUTAJ

 Krok 3: Dokonujesz wpłaty na konto: Akademicki Klub Biznesu w Opolu, na nr: 62 2490 0005 0000 4520 9246 4056, w tytule wpisz swoje : imię, nazwisko, rok i kierunek studiów.

 Krok 4W wersji papierowej do biura SSUO (SCK pok. 17) należy dostarczyć:

 – wypełnioną i podpisaną deklarację

 – wydrukowany dowód przelewu.

How to get accident insurance

Step 1: Download one of the documents below, fill it with your personal data, print it and sign it.

insurance

insurance for medical students

Step 2: Fill the Google form

Step 3: Make a payment to Akademicki Klub Biznesu w Opolu, bank account number 62 2490 0005 0000 4520 9246 4056. Put your name and surname, year of studies and the field of studies in the transfer name.

Step 4: Provide the office of the Student Council of the University of Opole (building of “Studenckie Centrum Kultury”, room 17) with :

– filled and signed document (document that you downloaded in the first step)

– printed payment confirmation

 Інформація для осіб, які бажають застрахуватися.

Крок 1: Завантажити декларацію, в якій вводите свої дані в електронному вигляді (ім’я, дата народження,дата підписання). – освіта (посилання декларації) медицина (посилання декларації), потім на роздрукованому документі підписуєтеся особисто. Крок 2: Вводите дані до формуляру Google, який знаходиться ТУТ.

Крок 3: Оплачуєте страхування на рахунок:Akademicki Klub Biznesu w Opolu , на № 62 2490 0005 0000 4520 9246 4056, в назві вкажіть свої ім’я, прізвище, рік і напрям навчання.

Крок 4: У паперовій версії, в офіс SSUO (SCK каб. 17), необхідно надати: – заповнена та підписана декларація – друковане підтвердження оплати

 

 Ubezpieczenie NNW na rok akademicki 2019/2020

 

Ubezpieczenie NNW w PZU dla studentów Uniwersytetu Opolskiego na rok akademicki 201/2020 zapewnia świadczenia podstawowe wg wariantu II, zwrot 30% kosztów leczenia + ryzyka dodatkowe.

 

Suma ubezpieczenia wynosi 22 000 zł. Składka – edukacja 50 zł  medycyna 70 złoty

 

Ubezpieczenie działa 24 godziny na dobę, zarówno na uczelni, jak i w życiu prywatnym Ubezpieczonego – w kraju i poza granicami RP.

 

Świadczenia podstawowe i dodatkowe zawarte w składce 50 zł:

 

 • z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia objętego umową – 22.000 zł
 • z tytułu trwałego uszkodzenia ciała (rodzaj trwałego uszkodzenia ciała wymieniony w Tabeli nr 3 owu) – do 22.000 zł
 • z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym
  lub poważnym uszkodzeniem ciała – 220 zł – za każdy orzeczony 1% trwałego uszczerbku
 • z tytułu złamań kości i zwichnięć stawów (rodzaj złamania lub zwichnięcia wymieniony w Tabeli nr 4 owu),
  w tym złamanie zęba stałego – do 2.420 zł za jedno uszkodzenie w zależności od rodzaju złamania 110,00 zł za każdy ząb maksymalnie do 1.100 zł
 • z tytułu oparzeń i odmrożeń (rodzaje oparzeń i odmrożeń wymienione w tabeli nr 6  owu) – do 4.400 zł
 • z tytułu wstrząśnień lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu (w zależności od długości pobytu w szpitalu wg Tabeli nr 7 owu) – do 660 zł
 • z tytułu pogryzień, pokąsań, ukąszeń (przez owady i zwierzęta) – 2.200 zł
 • zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych – do 5.500 zł do 200 zł za każdy ząb
 • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych – do 5.500 zł
 • nagłe zatrucie gazami, substancjami i produktami chemicznymi, porażenie prądem, piorunem, które to stany wymagały hospitalizacji – 1.100 zł

 

Tabela z rodzajami świadczeń podstawowych oraz świadczeń dodatkowych do pobrania tutaj –>świadczenia

 

UBEZPIECZENIE OBOWIĄZUJE TYLKO STUDENTÓW UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO!

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do Szefowej Biura SSUO Natalii Kaczmarczyk – kom.: +48 696 288 725 | e-mail: natalia.kaczmarczyk@uni.opole.pl