Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na rok akademicki 2018/2019.

Ubezpieczenie działa 24 godziny na dobę, zarówno na uczelni, jak i w życiu prywatnym Ubezpieczonego – w kraju i poza granicami RP.

Ubezpieczenie obowiązuje od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.

Składka wynosi 50 złotych.

Jak się ubezpieczyć? 

Ubezpieczyć można się za pośrednictwem starosty lub indywidualnie.

Informacja dla starostów!

Aby pomóc swoim kolegom i koleżankom w procesie ubezpieczenia, musisz wykonać te proste czynności:

Krok 1: Pobierasz listę, na którą wprowadzasz dane osób, które chcą się ubezpieczyć. Dane wpisywane komputerowo! Nie przyjmujemy list napisanych ręcznie! – (link do listy zbiorowej) oraz wpisujesz dane do Formularza Google – znajduje się TUTAJ.

Krok 2: Pobierasz od wszystkich, którzy chcą się ubezpieczyć po 50 zł składki.

Krok 3: UWAGA! Nowość! KAŻDA z ubezpieczonych osób musi podpisać się na liście potwierdzając, że zapoznała się z warunkami ubezpieczenia.

Krok 4: Dokonujesz wpłaty na konto: Akademicki Klub Biznesu w Opolu, na nr: 62 2490 0005 0000 4520 9246 4056, w tytule wpisz swoje : imię, nazwisko, rok i kierunek studiów.

Krok 5: Potwierdzenie wpłaty i listę ubezpieczonych w wersji elektronicznej prosimy przesyłać na adres: samorzad@uni.opole.pl  (W tytule wiadomości wpisz UBEZPIECZENIE NNW ROK (rok Twoich studiów) I KIERUNEK STUDIÓW), natomiast w wersji papierowej do biura SSUO (SCK pok. 17) dostarczyć:

– wydrukowaną listę ubezpieczonych,

– podpisane deklaracje,

– wydrukowany dowód przelewu.

Starosto pamiętaj!

W tytule przelewu wpisz:
UBEZPIECZENIE oraz Twoje dane – IMIĘ, NAZWISKO, ADRES, ROK I KIERUNEK STUDIÓW, ILOŚĆ OSÓB UBEZPIECZONYCH, ZA KTÓRE WPŁACIŁEŚ PIENIĄDZE.

Deklaracja -> klik

Informacja dla osób chcących ubezpieczyć się indywidualnie. 

Krok 1: Pobierasz listę, na którą wprowadzasz swoje dane. Dane wpisywane komputerowo!
Nie przyjmujemy list napisanych ręcznie! – (link do listy) oraz wpisujesz dane do Formularza Google – znajduje się TUTAJ.

Krok 2: UWAGA! Nowość! KAŻDA z ubezpieczonych osób musi podpisać się na liście potwierdzając, że zapoznała się z warunkami ubezpieczenia.

Krok 3: Dokonujesz wpłaty na konto: Akademicki Klub Biznesu w Opolu, na nr: 62 2490 0005 0000 4520 9246 4056, w tytule wpisz swoje : imię, nazwisko, rok i kierunek studiów.

Krok 4: Potwierdzenie wpłaty i listę w wersji elektronicznej prosimy przesyłać na adres: samorzad@uni.opole.pl  (W tytule wiadomości wpisz UBEZPIECZENIE NNW ROK (rok Twoich studiów) I KIERUNEK STUDIÓW), natomiast w wersji papierowej do biura SSUO (SCK pok. 17) dostarczyć:

– wydrukowaną listę z Twoimi danymi,

– podpisaną deklarację,

– wydrukowany dowód przelewu.

Deklaracja -> klik

Ubezpieczenie NNW na rok akademicki 2018/2019

Ubezpieczenie NNW w PZU dla studentów Uniwersytetu Opolskiego na rok akademicki 2018/2019 zapewnia świadczenia podstawowe wg wariantu II, zwrot 30% kosztów leczenia + ryzyka dodatkowe.

Suma ubezpieczenia wynosi 22 000 zł. Składka – 50 zł

Ubezpieczenie działa 24 godziny na dobę, zarówno na uczelni, jak i w życiu prywatnym Ubezpieczonego – w kraju i poza granicami RP.

Świadczenia podstawowe i dodatkowe zawarte w składce 50 zł:

 • z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia objętego umową – 22.000 zł
 • z tytułu trwałego uszkodzenia ciała (rodzaj trwałego uszkodzenia ciała wymieniony w Tabeli nr 3 owu) – do 22.000 zł
 • z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym
  lub poważnym uszkodzeniem ciała – 220 zł – za każdy orzeczony 1% trwałego uszczerbku
 • z tytułu złamań kości i zwichnięć stawów (rodzaj złamania lub zwichnięcia wymieniony w Tabeli nr 4 owu),
  w tym złamanie zęba stałego – do 2.420 zł za jedno uszkodzenie w zależności od rodzaju złamania 110,00 zł za każdy ząb maksymalnie do 1.100 zł
 • z tytułu oparzeń i odmrożeń (rodzaje oparzeń i odmrożeń wymienione w tabeli nr 6  owu) – do 4.400 zł
 • z tytułu wstrząśnień lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu (w zależności od długości pobytu w szpitalu wg Tabeli nr 7 owu) – do 660 zł
 • z tytułu pogryzień, pokąsań, ukąszeń (przez owady i zwierzęta) – 2.200 zł
 • zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych – do 5.500 zł do 200 zł za każdy ząb
 • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych – do 5.500 zł
 • nagłe zatrucie gazami, substancjami i produktami chemicznymi, porażenie prądem, piorunem, które to stany wymagały hospitalizacji – 1.100 zł

Tabela z rodzajami świadczeń podstawowych oraz świadczeń dodatkowych do pobrania tutaj –>świadczenia

UBEZPIECZENIE OBOWIĄZUJE TYLKO STUDENTÓW UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO!

Wszelkie pytania prosimy kierować do Szefowej Biura SSUO Natalii Kaczmarczyk – kom.: +48 696 288 725 | e-mail: samorzad@uni.opole.pl.