Ubezpieczenie NNW w PZU dla studentów Uniwersytetu Opolskiego
na rok akademicki 2015/16 – polisa : ISC13201154
(świadczenia podstaw. wg wariantu II + zwrot KL 30% + ryzyka dodatkowe)

Suma ubezpieczenia: 22.000 zł, składka 50,00 zł


MASZ PYTANIE DOT. UBEZPIECZENIA?!
NAPISZ – mnowak@uni.opole.pl
Studenci są ubezpieczani przez Starostę swojego roku.

Instrukcja postępowania znajduje się poniżej.