Jak uzyskać kartę parkingową

Jesteś osobą z niepełnosprawściami, chcesz uzyskać kartę parkingową?
Zapoznaj się z naszą instrukcją:

Kto może uzyskać

Każdy, kto ma:

 • stwierdzone znaczne ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
 • wskazanie w orzeczeniu o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień do wydania karty parkingowej.

Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności musi mieć jeden z symboli, który oznacza przyczynę niepełnosprawności: 

 • 04-O (choroby narządu wzroku),
 • 05-R (upośledzenie narządu ruchu)
 • 10-N (choroba neurologiczna).

Co musisz przygotować

 • skan prawomocnego orzeczenia, które potwierdza niepełnosprawność,
 • skan dowodu opłaty za wydanie karty parkingowej,
  Opłaty należy dokonać na konto Uniwersytetu  Opolskiego prowadzone przez:
  Santander Bank Polska S.A. ul. Ozimska 6, 45-057 Opole, na nr rachunku: 09 1090 2138 0000 0005 5600 0043
  Tytułem: Opłata za parking UO 2023-2024 [imię i nazwisko],
 • przygotuj numer rejestracyjny samochodu

Co musisz zrobić

Prześlij na adres samorzad@uni.opole.pl:

 • skan prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności,
 • potwierdzenie dokonania opłaty,
 • dane osobowe,
 • adres zamieszkania,
 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • numer kontaktowy,

W terminie 7 – dni odezwiemy się w celu podpisania umowy.
Nie musisz stawiać się osobiście, w Twoim imieniu może zrobić to osoba upoważniona do podpisania umowy.

Ile zapłacisz

Opłata roczna za rok akademicki wynosi 100,00 zł

Jak długo jest ważna karta parkingowa

Umowa jest ważna od dnia określonego w komparycji umowy na czas określony jednego roku akademickiego tj. 1 października do 30 września.