Rada Studencka Wydziału Chemii
beakers-309864_640

Przewodniczący – Jerzy Pogrzeba, Chemia biologiczna I st.

Rada Studencka Wydziału Ekonomicznego
money-308815_1280

Przewodnicząca – Olha Zolota, Ekonomia II st.

Rada Studencka Wydziału Filologicznego

hello-1502369_1280

 

Przewodnicząca – Barbara Serej, Filologia polska

Rada Studencka Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

calculator-1464008_1280

Przewodnicząca – Kinga Grzesiak, Diagnostyka i analityka medyczna I st.

Czym są Wydziałowe Rady Studenckie?

Na każdym wydziale działają Wydziałowe Samorządy Studenckie, które dbają o sprawy studentów związane ze studiowaniem na danym wydziale. Zgodnie z Regulaminem Studiów Wydziałowy Samorząd Studencki tworzą wszyscy studenci wydziału.
Podstawowym poziomem działania Wydziałowego Samorządu Studenckiego jest każdy rok studiów. Studenci roku podejmują decyzje w sprawach, które bezpośrednio dotyczą ich problemów. Przedstawicielem wszystkich studentów roku jest starosta roku.

Organem uchwałodawczym Wydziałowego Samorządu Studenckiego jest Rada Studencka, w której reprezentowane są wszystkie środowiska studenckie i każdy rok studiów na wydziale.
Organami wykonawczymi Wydziałowego Samorządu Studenckiego są przewodniczący Rady Studenckiej i Prezydium Rady Studenckiej.

Skład Rad Studenckich Wydziału:

  • Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz Rady Studenckiej,
  • Starostowie roku,
  • Przedstawiciele studentów w Radzie Wydziału,
  • Przewodniczący Wydziałowej Komisji Stypendialnej,
  • Przedstawiciele studentów wydziału w Komisjach Dyscyplinarnych dla studentów,
  • Przedstawiciel studentów wydziału w Radzie Bibliotecznej,
  • Przedstawiciele studentów w podkomisji studentów i doktorantów działającej w ramach Wydziałowej Komisji Wyborczej,
  • Po jednym przedstawicielu Stowarzyszeń Studenckich i Uczelnianych Organizacji Studenckich o charakterze wydziałowym.

Czym są Wydziałowe Komisje Stypendialne?

Na każdym wydziale działa  także Wydziałowa Komisja Stypendialna (WKS), która rozpatruje wnioski studentów w sprawie przyznania pomocy materialnej. WKS powołuje dziekan wydziału na wniosek wydziałowego Samorządu Studenckiego.
W skład WKS wchodzą przedstawiciele studentów i nauczyciel akademicki, który jest przedstawicielem dziekana wydziału. Do konsultacji z Izą Kaczyńską.

Czy jeśli jestem członkiem Rady Studenckiej Wydziału to muszę chodzić na wszystkie posiedzenia?

Po pierwsze członkowie Rady Studenckiej mają obowiązek uczestnictwa w jej posiedzeniach.
Jeżeli członek RS nie był obecny na posiedzeniu, powinien w ciągu 7 dni od ustania przyczyny nieobecności dostarczyć pisemne usprawiedliwienie do Przewodniczącego swojej Rady Studenckiej.
Prawo głosu na posiedzeniach Rady Studenckiej mają jedynie obecni członkowie – nie jest możliwe przekazywanie prawa głosu komuś innemu.

 

Rada Studencka Wydziału Nauk Społecznych

people-23733_640

 

Przewodnicząca – Katarzyna Sajewicz, Psychologia

Rada Studencka Wydziału Prawa i Administracji
horizontal-1452534_1280

Przewodnicząca – Elżbieta Błotko, Prawo

Rada Studencka Wydziału Przyrodniczo-Technicznego
view-48543_1280

Przewodniczący – Łukasz Kolanek, Biotechnologia I st.

Rada Studencka Wydziału Teologicznego

book-25155_1280

Przewodnicząca – Zuzanna Czop, Kultura śródziemnomorska

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close