Regulaminy

Regulamin Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego
Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów
Regulamin studiów Uniwersytetu Opolskiego
Regulamin przyznawania Nagrody Rektora Uniwersytetu Opolskiego dla studentów
Regulamin Domów Studenta UO
Regulamin Studenckiego Towarzystwa Naukowego
Regulamin Studiów UO
Regulamin Klubu Studenckiego „Skrzat”
Regulamin Świadczeń dla Studentów i Doktorantów