STYPENDIA

Stawki stypendialne na rok akademicki 2016/17!

Drodzy Studenci!

Poniżej przedstawiamy wysokość stypendiów na rok akademicki 2016/17.

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
I próg – 900 zł.
II próg – 685 zł.
III próg – 530 zł.
IV próg – 435 zł.


STYPENDIUM SOCJALNE

Dochód do 200 zł. – 650 zł.
Dochód 200,01 – 40000 zł. – 600 zł.
Dochód 400,01 – 600,00 zł. – 550 zł.
Dochód 600,01 – 800,00 zł. – 500 zł.
Dochód 800,01- 1000 zł. – 450 zł.

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytuły zamieszkania w DS. lub na stancji – 200 zł.

STYPENDIUM SOCJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Stopień niepełnosprawności lekki – 300 zł.
Stopień niepełnosprawności umiarkowany – 420 zł.
Stopień niepełnosprawności znaczny – 600 zł.

 

Przypominamy, że zgodnie z par. 9 ust. 3 Regulaminy ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego pierwsza wypłata w roku akademickim następuje do końca listopada z wyrównaniem za październik!