W celu lepszego poznania i identyfikowania problemów studenckich Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej organizuje kampanię społeczną nt. praw studenta. Jest to niebywale ważny temat, dlatego też Samorząd Studencki Uniwersytetu Opolskiego przy wsparciu Rad Studenckich włącza się w tę kampanię. Chcemy dowiedzieć się czy nasze studenckie prawa według Was są przestrzegane, dlatego potrzebny jest Wasz głos.

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie badania ankietowego. Zapraszamy wszystkich do udziału. Do wypełnienia ankiety potrzeba zaledwie dwóch minut, a nasze głosy pozwolą stworzyć raport, mówiący o realnym poziomie przestrzegania studenckich praw w skali całego kraju.

Akcja na terenie Uniwersytetu Opolskiego będzie trwała w dniach 21-28.03. Ankiety będzie można wypełnić w kilkunastu różnych lokalizacjach na terenie naszej Uczelni. Szczegółowe informacje będą publikowane >>> w wydarzeniu na FB <<<

Każdy głos ma ogromny sens. Studencie pobierz ankietę i wyraź swoje zdanie!

O swoich prawach więcej możesz dowiedzieć się na www.prawastudenta.edu.pl.